PAR MANIDALĪBADARBĪBA
PROJEKTIRAKSTISAITES

Brigita Baltača: Kopienu filantropija – viena no iespējām līdzdarboties

Brigita Baltača, Lielvārdes ārzemju sakaru un izglītības veicināšanas birojs
(21.11.2002.)
   

   Runājot par filantropiju, bieži nākas saskarties ar pieņēmumu, ka filantrops var būt tikai miljonārs, kurš ziedo ļoti ievērojamas naudas summas laboratorijām smagu slimību ārstniecības izpētei, miljonus savai prestižajai augstskolai, dārgas tehnoloģijas vai līdzekļus slimnīcu, skolu vai bērnu namu celtniecībai. Bet tā nebūt nav, jo filantropija ir vērtību (laika, naudas, zināšanu un citu resursu) ziedošana sabiedrības labuma mērķiem, nesagaidot par to nekādu atlīdzību.

Līdz ar to kopienu filantropija (angļu valodā community philanthropy) tāpat kā filantropija, ir laika, zināšanu, prasmju, naudas vai citu resursu ziedošana sabiedriska labuma mērķiem, kas attiecas uz kādu konkrētu vidi, kurai cilvēki jūtas piederīgi vai arī teritoriju - pagastu, pilsētu vai reģionu. Tātad kopienu filantropija ir iespēja līdzdarboties sev un savai apkārtnei svarīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, par ko arī vēlos pastāstīt.

Jo mēs varam, ja gribam - vidi, kurā dzīvojam, veidojam mēs paši. Mūsu spēkos ir rīkoties un rosināt darbībai citus, meklēt un atrast domubiedrus, sakārtot apkārtni, mainīt savu dzīves stilu, risināt sasāpējušas problēmas un veicināt pozitīvas pārmaiņas sev apkārt. Pārmaiņas rosina cilvēki, kuriem ir vēlme, nepieciešamās prasmes un līdzekļi. Ar ko sākt? Lielvārdieši sāka ar vēlmju un darboties gribošu un protošu cilvēku apzināšanu ar mērķi rīkot Iedzīvotāju Forumu - vienu no kopienu filantropijas izpausmēm. Pavasarī tika veikta iedzīvotāju aptauja, kurā savu redzējumu par pilsētas un lauku teritorijas attīstību un gatavību līdzdarboties izteica gandrīz 1000 iedzīvotāju. Apkopotās iedzīvotāju atbildes palīdzēja precīzāk noformulēt jautājumus, kas satrauc vietējo sabiedrību. Tie vairs nebija pašvaldības darbinieku, vai dažu aktīvu cilvēku pieņēmumi vai minējumi par to, kas Lielvārdē labs un ko nepieciešams pilnveidot. Aptaujas rezultātā tika noformulēti pašu iedzīvotāju ierosinātie temati, ko virzīt tālākai apspriešanai Iedzīvotāju Forumā. Tā lielvārdieši nāca uz Forumu, lai kopīgi izrunātu, kas darāms, lai Lielvārdē būtu sakārtota infrastruktūra, lieliskas aktīvās atpūtas iespējas, droša dzīve, iespēja sameklēt darbu un veikt uzņēmējdarbību, iespēja iegūt labu izglītību un baudīt kultūras dzīvi, sakārtoti sociālie jautājumi, dabai draudzīga vide un attīstība, ko veicinātu sabiedrības un pārvaldes institūciju sadarbība. Foruma laikā visiem dalībniekiem par kādu no šīm vēlmēm, strādājot darba grupās, bija iespēja izteikt savus vērtējumus, viedokļus un priekšlikumus. Darba gaitā tika apspriestas daudzas idejas. Tikai daļu no visām ierobežotā laika dēļ bija iespējams izplānot konkrēti un detalizēti. Foruma darba rezultātā, iedzīvotāji izvirzīja un atbalstīja tālākai realizācijai rotaļu laukumu un soliņu ierīkošanu, jauniešu foruma ar devīzi “Man patīk dzīvot Lielvārdē” organizēšanu, gājēju pārejas nodrošināšanu pāri maģistrālei, Lielvārdes jauniešu centra veidošanu un sociālās mājas – “Dienas centrs” izveidošanu. Iedzīvotāju aktivitāte pierādīja, ka Forums ir veiksmīgs paņēmiens dialoga uzsākšanai starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldību, kā rezultātā mainās izpratne par it kā vispārzināmiem vārdiem un to nozīmi. Tā vārdu ‘pašvaldība’ sākam izprast kā pašu valdību, kurā katram iedzīvotājam ir sava teikšana un ietekme. Šāda izpratne savukārt veicina iedzīvotāju iesaistīšanos vietējo problēmu risināšanā, sekmējot cilvēku un finanšu resursu lietderīgu izmantošanu, attīsta kopienu filantropiju. Ziedot kopējam labumam var dažādi, kā arī līdzdarboties sev svarīgu lēmumu pieņemšanā. Līdzdarbošanās iespējas pastāv – gan vietējās kopienas, gan pašvaldības, gan arī valsts līmenī. Svarīgākais ir izlemt un līdzdarboties.
 
        Citāts

 

Copyright © 2008 JMS
Created by MB Studija »